studio-003

STUDIO – TO NOWE MIEJSCE POKAZÓW FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK POLAND, SWOISTY INKUBATOR DLA PROJEKTANTÓW, KTÓRYCH KOLEKCJE WKRÓTCE MOGĄ ZAGOŚCIĆ NA WYBIEGU DESIGNER AVENUE.

W pokazach Studio prezentowane są najlepsze kolekcje spośród zgłoszonych przez projektantów oraz kolekcje, które Rada Programowa rekomenduje ze zgłoszeń do sekcji Designer Avenue i Off Out of Schedule. Charakter projektu Studio określa także bardziej performatywna, wzbogacona o ciekawą choreografię forma pokazów. Wyboru spośród kolekcji zgłoszonych przez projektantów do pokazu dokonuje Rada Programowa (ta sama, co w przypadku Designer Avenue) FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Jej członkowie wybierają 10 najlepszych kolekcji i zapraszają projektantów na spotkanie, na którym twórcy są zobligowani do zaprezentowania minimum 5 odszytych sylwetek z kolekcji. Spotkanie odbędzie się we wrześniu 2015 r.

PATRONI STUDIO:

FB

HIRO

ENTERTHEROOM

Fashionwear

miumag

Rynek Mody

jarzabpost