da-003
da-004
da-005

DESIGNER AVENUE – TO MIEJSCE, GDZIE NAJWIĘKSZE POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE SŁAWY SPOTYKAJĄ SIĘ Z PROJEKTANTAMI WSPINAJĄCYMI SIĘ NA SZCZYT ŚWIATA MODY.

W pokazach Alei Projektantów biorą udział zaproszeni goście (8-12 kolekcji zaproszonych przez Radę Programową, 2-3 kolekcje zaproszone przez Organizatora FW i Urząd Miasta Łodzi), a także 5-6 najlepszych kolekcji spośród zgłoszonych przez projektantów. Program uzupełniają pokazy komercyjne firm i marek odzieżowych. Wyboru spośród kolekcji zgłoszonych przez projektantów do pokazu podczas Fashion Week Poland w Łodzi dokonuje Rada Programowa (Designer Avenue) FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Jej członkowie wybierają 20 najlepszych kolekcji i zapraszają projektantów na spotkanie, na którym twórcy są zobligowani do zaprezentowania minimum 5 odszytych sylwetek z kolekcji. Spotkanie odbędzie się we wrześniu 2015 r.